Innovations | TimeTec
Thành tựu của chúng tôi
Phát huy khả năng sáng tạo với khả năng vô tận
Sinh thái học Internet
Tiếp cận Out để hơn 150 quốc gia
đám mây Sinh thái học
Đạt được tự động hóa một cách toàn diện
CloudTrack
Sức khỏe ghi máy
FCC, FingerTec Cloud Trung tâm
Power Up IOT Khả năng trong thiết bị đầu cuối sinh trắc học
BYOD cho Clockings
GPS, NFC và Beacon như New Chấm Methods
i-Neighbor
QR Code Quản lý khách
TimeTec Patrol
Tuần tra điện thoại di động cho an ninh tốt hơn
IoT cho cộng đồng thông minh
Kết nối an toàn Dễ dàng
Nút hoảng loạn
Tiết kiệm Cuộc sống và Tài sản An toàn
i-Environ
Environmental caring service by drone technology
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AIoT +
Robot tương tác để cải thiện trải nghiệm của du khách
Ứng dụng QF Master
Biến điện thoại thông minh thành đầu đọc nhận dạng khuôn mặt