Innovations | TimeTec
Нашите иновации
Оползотворяване на творчеството с неограничени възможности
Интернет Екология
Достигането до над 150 страни
Cloud Екология
Постига Автоматизация холистично
CloudTrack
Здраве Records машини "
FCC, FingerTec Cloud Center
Мощност до ИН Capability в Биометрични терминали
BYOD за Clockings
GPS, NFC и Beacon като нови тактовата Методи
I-съсед
QR Code за управление на посетителите
TimeTec Patrol
Mobile патрулиране по-голяма сигурност
ИТ за Smart общност
Сигурно свързан без усилия
Паника Бътън
Запазване на живота и сигурна собственост
i-Environ
Environmental caring service by drone technology
AIoT + СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
Интерактивен робот за подобряване на посетителския опит
QF Master App
Превръща смартфона в четец за разпознаване