ứng dụng của chúng tôi
Đạt được hợp tác lớn hơn và truyền thông với ứng dụng trong giải pháp đám mây
Số giờ làm việc và Lập kế hoạch Lực lượng lao động
Hệ thống quản lý nhân viên nghỉ hưu
Hệ thống giám sát bảo vệ tàu tuần tra
 
Quản lý cộng đồng và cộng đồng thông minh
TimeTec VMS
Visitor Management
Truy cập TimeTec
Bãi đậu xe TimeTec
Smart IoT Devices
Quản lý kiểm soát truy cập
Kết nối với Thương gia quanh Vùng lân cận của bạn
Cloud Surveillance & Storage