Referral Program
Lược đồ giới thiệu và phần thưởng TimeTec

  Đăng nhập vào Chương trình giới thiệu
Chúng tôi đang kêu gọi tất cả các công ty và cá nhân giới thiệu khách hàng tiềm năng cho chúng tôi để nhận được phần thưởng tuyệt vời! \ N \ n

\ n \ nTimeTec cung cấp các giải pháp dựa trên đám mây cho giải pháp Chấm công, Giải pháp quản lý nhân viên nghỉ việc, Giải pháp giám sát tuần tra bảo vệ, Giải pháp ra vào bằng cửa di động và Giải pháp thuê nhân viên. \ n \ n

\ nNếu bạn tình cờ biết các doanh nghiệp cần bất kỳ giải pháp nào trong số này, hãy cho chúng tôi biết về họ và nhận phần thưởng! Chúng tôi không yêu cầu bạn giới thiệu khách hàng tiềm năng. Chỉ cần vượt qua cho chúng tôi các khách hàng tiềm năng, và chúng tôi sẽ thực hiện công việc. Khi chuyển đổi thành công, chúng tôi sẽ thưởng cho bạn tương ứng. Nghe có vẻ thú vị? Bắt đầu nào! Nó dễ dàng như 1-2-3.
01
Bước đi
Chìa khóa trong các khách hàng tiềm năng
Đảm bảo thông tin là chính xác, vì vậy chúng tôi có thể kết nối với khách hàng tiềm năng để quảng cáo chiêu hàng.
02
Bước đi
Đăng ký tài khoản
Tại sao? Tài khoản này sẽ cho phép bạn xem trạng thái giới thiệu của bạn và phần thưởng của bạn.
03
Bước đi
Nhận phần thưởng của bạn!
Nhận phần thưởng cho sự dẫn đầu của bạn. Đây chỉ là giao dịch một lần, nhưng này, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn với nhiều khách hàng tiềm năng hơn. \ N
  Ready to refer someone? Let's start!