GDPR Compliance | TimeTec
GDPR COMPLIANCE
През годините TimeTec демонстрира нашия ангажимент за неприкосновеност на личните данни и защита чрез постигане на стандартите ISO 27001. Не само това, че TimeTec предприе различни мерки, за да гарантира, че информацията на нашите клиенти е сигурна и защитена, както е обяснено на страницата "Сигурност на данните".

Тази май 2018 г., Общият регламент за защита на данните (GDPR), нов закон за защита на данните за европейските страни най-накрая ще започне да влиза в сила. Смятаме, че GDPR е важна стъпка, която ни помага да се придвижим към по-високи стандарти на операции за защита на данните на клиентите, като по този начин се ангажираме да спазваме този нов регламент.
Какво представлява GDPR?
GDPR е нов закон за защита на данните за европейските държави, който укрепва защитата на личните данни. Това е широкообхватно законодателство, тъй като то се отнася за всички компании, обработващи лични данни на жители на ЕС, а обхватът му покрива и почти всички данни, отнасящи се до дадено лице, като вашите IP адреси, бисквитки на уеб страници и др. С това ЕС наистина предприе значителна крачка напред, за да засили защитата на данните, като прехвърли правата във връзка с личните данни далеч от фирмите във вашите ръце.
Нашият ангажимент
За TimeTec тези нови разпоредби ще регулират начина, по който събираме, съхраняваме и обработваме вашите лични данни, които имаме в нашето внимание. Освен това, за да спазим изискванията на GDPR, направихме и множество промени в нашия уебсайт, политики, системи и процеси.
Промени в рамките на TimeTec
Правила за поверителност
Реорганизирахме и изяснихме нашата Декларация за поверителност (в сила от 1 май 2018 г.), тъй като искаме да бъдем прозрачни относно начина, по който използваме вашите данни, контролите, които имате върху вашата информация, и мерките, които предприемаме, за да го запазим в безопасност. За всички посетители и клиенти ви препоръчваме да кликнете върху връзката и да я прочетете изцяло.


| Повече ▼...
Политика на бисквитките
Въвеждаме и отделна политика за "бисквитките" (в сила от 1 май 2018 г.), която по-рано беше част от Декларацията за поверителност. Чрез тази политика целим да предоставим достатъчно подробности на всички посетители и да получим съгласие за "бисквитките", които използваме на нашия уебсайт. Ако желаете да се откажете, можете да се обърнете към тази политика за повече информация. Също така ще поставяме банер с предупреждение за "бисквитки" на уебсайта на TimeTec, който има връзка с тези правила.


| Повече ▼...
Допълнение за обработка на данни
Ние предлагаме тази Допълнение за обработка на данни на всички наши абонати от ЕС, като удължаване на договора за "Условия за ползване". Това ще изясни условията и подробностите за това как обработваме и обработваме вашите данни, мерките за сигурност, контролите и др. Ако сте абонат в ЕС и сте пропуснали по-ранната ви електронна поща за вас, моля, прочетете тази Допълнение за обработка на данни, подпишете и ни изпратете копието по електронната поща на адрес info@timeteccloud.com съгласно изискванията на новия регламент за GDPR ,


| Повече ▼...
ЧЗВ
За кого се отнася GDPR?
GDPR се прилага за всяка организация, която обработва лични данни на гражданите на ЕС, независимо дали има физическо присъствие в ЕС или дори има клиенти от ЕС. От компаниите се изисква също да прехвърлят тези задължения на всички свои продавачи и доставчици, които също могат да обработват лични данни на гражданите на ЕС навсякъде по света.

Кога влиза в сила GDPR?
ГДРП влиза в сила в европейските държави на 25 май 2018 г. Това е регламент, който означава, че на тази дата незабавно ще стане закон във всички държави-членки на ЕС.

Като абонат на TimeTec, какво трябва да направя?
Ако сте абонат на TimeTec, работещ понастоящем в Европа или организация, намираща се в Европа, моля, прочетете нашия Допълнение за обработка на данни, подпишете и ни изпратете копието по имейл на info@timeteccloud.com . Ако не сте организация на ЕС, моля, прочетете по-горе правилата за поверителна политика и Cookies.
>