ปพลิเคชันของเรา
บรรลุความร่วมมือมากขึ้นและการสื่อสารกับปพลิเคชันในโซลูชันคลาวด์
การเข้าร่วมงานและการจัดตารางเวลาของพนักงาน
ระบบการบริหารงานของพนักงาน
ระบบตรวจตรายามรักษาความปลอดภัย
 
การจัดการชุมชนแบบอยู่อาศัยและสมาร์ท
TimeTec VMS
Visitor Management
TimeTec Access
ที่จอดรถ TimeTec
Smart IoT Devices
การควบคุมการเข้าถึง
เชื่อมต่อกับพ่อค้ารอบละแวกบ้านของคุณ
การเฝ้าระวังและที่เก็บข้อมูลแบบ Cloud
เว็บไซต์ระบบนิเวศ TimeTec Cloud City
© 2021 TimeTec Cloud Sdn. Bhd. All rights reserved.