Нашите Apps
Постигане на по-добро сътрудничество и комуникация с Apps в Solution Cloud
Участие във времето и график на работната сила
Система за управление на отпуските на служителите
Система за наблюдение на патрулната гвардия
   
Жилищна и интелигентна система за управление на общността
Свържете се с търговците около Вашия квартал
Облак на наблюдение и съхранение
Access TimeTec
Управление на управлението на достъпа
Smart IoT Devices
Уебсайтове на екосистемата в облака на TimeTec
© 2020 TimeTec Computing Sdn. Bhd. Всички права запазени.