Liên hệ chúng tôi
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật
Tôi muốn nhận thông tin cập nhật và thông tin về tin tức, sự kiện và khuyến mãi TimeTec.

Malaysia (HQ)
Địa chỉ nhà : No. 6, 8 & 10, Jalan BK 3/2
Bandar Kinrara
47180 Puchong
Selangor, Malaysia
Tel : +603 - 8070 9933
Số fax : +603 - 8070 9988
E-mail : info@timeteccloud.com
Chúng tôi cũng có sẵn trên
Skype   Skype
R & D Trung tâm
Địa chỉ nhà : No. C-02-05, C-02-07, C-02-08, C-05-05, C-05-07, iTech Tower,
Jalan Impact, Cyber 6,
63000 Cyberjaya, Selangor,
Malaysia