دربارهی ما

نمایه شرکت

TimeTec زاییده افکار طولانی مدیر عامل شرکت گروه که روند دریافتی از تکنولوژی ابر با تجربه گسترده FingerTec در نام تجاری و تخصص در مدیریت نیروی کار و امنیت صنعت ترکیب شده است.

این ابتکار با حمایت یک گروه اختصاص داده شده، پر انرژی و CMMI گواهی تیم R & D است، جسارت در یک سفر بزرگ به راه اندازی اولین دولت از هنر، TimeTec TA آن، یک سیستم نیروی کار مدیریت حضور و غیاب مبتنی بر ابر، پس از نظارت ابر Epicamera که با موفقیت بررسی بزرگ از مشتریان در سراسر جهان جمع شده بودند.

پیروزی از این شروع بیشتری ابر تحولات برنامه ترغیب کرده است. طراحی شده در پشت سر هم با برنامه های مشترک خود را در IOS و اندیشه، این تلاش تشکیل شده است یک راه حل ابر یکپارچه است که با هدف به پیش افتادن از انتظارات بازار در هر دو صنعتی نیروی کار و امنیت.