TimeTec - Cloud Solutions for Smart City
Syarat-syarat Penggunaan

TimeTec menyediakan maklumat dan bahan-bahan di laman ini kepada pengguna Internet semata-mata bagi mereka untuk menerima maklumat mengenai TimeTec dan produk dan teknologi dan maklumat tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan ini. Tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam Syarat ini, geran TimeTec anda bukan eksklusif, tidak boleh dipindah milik, hak terhad untuk mengakses, menggunakan dan memaparkan laman web ini dan bahan-bahan di laman web ini. Jika anda mencetak atau membuat salinan bahan-bahan di laman ini, anda mesti mengekalkan semua notis hak cipta dan hak milik yang terkandung dalam bahan-bahan asal di mana-mana salinan itu. Anda tidak boleh mengubah suai bahan-bahan di laman ini dalam apa jua cara.

Anda bersetuju untuk menggunakan laman web TimeTec untuk tujuan yang sah, dan dengan cara yang tidak melanggar hak-hak, menyekat, atau menghalang orang lain 's penggunaan laman web TIMETEC.

Sesiapa yang menghubungkan ke laman web TimeTec 's mesti membaca dan mematuhi garis panduan dan semua undang-undang berikut. anda

• boleh tidak membayangkan TimeTec yang mengesahkan anda atau produk anda;
• mungkin tidak memberi gambaran yang salah hubungannya dengan TimeTec;
• boleh tidak hadir maklumat palsu mengenai produk TimeTec atau teknologi;
• tidak boleh menggunakan logo TimeTec atau tanda dagangan TimeTec lain tanpa kebenaran daripada TimeTec.

TIMETEC kandungan laman web, termasuk maklumat, nama, imej, gambar, logo dan ikon mengenai atau berhubungan dengan sistem TimeTec, produk dan perkhidmatan (atau kepada produk dan perkhidmatan pihak ketiga), diberikan "seperti " dan pada "seperti yang terdapat " asas tanpa sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, termasuk jaminan tersirat mengenai kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran, keserasian, keselamatan dan ketepatan. Kandungan laman web TIMETEC web ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis dan kehadiran kandungan tertentu adalah tidak dijamin.

Dalam apa jua keadaan TIMETEC akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang berikut (sama ada kerugian tersebut telah diramalkan, boleh diramalkan, yang dikenali, atau sebaliknya): (a) kehilangan data; (b) kehilangan hasil atau keuntungan yang dijangkakan; (c) kehilangan perniagaan; (d) kehilangan peluang; (e) kehilangan nama baik atau kecederaan kepada reputasi; (f) kerugian yang dialami oleh pihak ketiga; atau (g) apa-apa kerosakan tidak langsung, berbangkit, khas atau teladan yang timbul daripada penggunaan laman web TIMETEC dan maklumat yang terkandung di atasnya tanpa mengira bentuk tindakan.

Laman web TIMETEC mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang lain. TIMETEC tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan tidak membuat sebarang tuntutan atau representasi mengenai mereka.


Penafian talian

Kandungan Talian Penafian
Semua kandungan termasuk dalam dasar dalam talian dan sumber sama di laman web ini merangkumi pandangan baru-baru ini FingerTec dan pendapat mengenai perkara-perkara yang pada tarikh diterbitkan. Oleh kerana keadaan pasaran yang sentiasa berubah-ubah, yang memerlukan FingerTec untuk bertindak balas dengan sewajarnya untuk meningkatkan hubungan kita dengan pelanggan dan penjual semula kami, dokumen-dokumen tidak boleh disimpulkan sebagai jaminan secara sah mengikat. Sebaliknya, mereka perlu dilihat sebagai dokumen menyesuaikan diri yang memerlukan pindaan sekali-sekala. Dalam perkembangan yang sama, FingerTec juga tidak berada dalam kedudukan untuk menjamin bahawa semua maklumat dalam dokumen tersebut tidak akan mengandungi apa-apa ketidaktepatan atau sentiasa dikemaskini selepas ia disiarkan. Semua dokumen yang dihasilkan semata-mata untuk tujuan maklumat. Oleh itu, FingerTec tidak menjamin, tersurat, tersirat atau berkanun, dengan menyiarkan dokumen atau mengenai maklumat yang terkandung dalam semua dokumen tersebut.

Perubahan, penambahan atau pemadaman
TimeTec mungkin pada kesempatan mengubah sebarang dasar dalam talian atau dokumen yang sama di laman web ini, menambah atau mengeluarkan mana-mana terma-apa dokumen, atau mengeluarkan atau menghentikan apa-apa dokumen sepenuhnya, pada bila-bila. Apabila membuat perubahan itu, jika ada, kami akan menyiarkan dokumen disemak semula ke laman web ini, dan akan menyemak semula tarikh penerbitan pada mereka dengan sewajarnya, tetapi kita tidak diwajibkan untuk memberikan apa-apa notis lain kepada anda. Ia adalah disyorkan bahawa anda menyemak semua polisi dalam talian dan dokumen yang sama berkaitan dengan anda keadaan kadang-kadang perlu dikemaskini mengenai status mereka.

Pada Butang Panik Button
Ciri ini dalam aplikasi Patrol TimeTec bertujuan untuk berfungsi sebagai butang panik untuk kecemasan yang sah untuk memberitahu kenalan kecemasan pada keadaan kesukaran. Ia tidak boleh digunakan untuk pranks, lelucon atau penggera palsu. TIMETEC TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG TINDAKAN TANPA ATAU TIDAK DIPERLUKAN OLEH HUBUNGAN KECEMASAN. TIMETEC DAN LESENNYA ITU TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN, TIDAK LANGSUNG, KHAS, KHIDMAT, SAMPAHAN, KEROSAKAN, EXEMPLARY, EXTRA-CONTRACTUAL, ATAU PUNITIF SEBARANG APAPUN, TERMASUK KEUNTUNGAN YANG HILANG ATAU KEUNTUNGAN YANG HILANGNYA, YANG MUNGKIN ATAU BERHASIL DARIPADA PENGGUNAAN , AKSES KEPADA, ATAU KELAKUAN UNTUK MENGGUNAKAN CIRI TANAH SITUS / PANIK.

Dikemaskini pada: 7/12/2017