TimeTec - Cloud Solutions for Smart City
นโยบายความเป็นส่วนตัว
Last Updated: May 1, 2018
ภารกิจของ TimeTec คือการนำเสนอโซลูชั่นด้านแรงงานสำหรับระบบคลาวด์แก่สำนักงานและธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภารกิจหลักของ บริษัท คือความมุ่งมั่นของ บริษัท ที่จะโปร่งใสกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและใช้ร่วมกันตลอดทั้งทางออกของเรา

คำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงตราสินค้า TimeTec และ บริษัท ที่ถือครอง TimeTec Cloud Sdn. Bhd รวบรวมเก็บและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2010 ("PDPA") และกฎหมายของประเทศมาเลเซีย การประมวลผลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ EU General Data Protection Regulation (GDPR)

โปรดอ่านแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอย่างไร

หากคุณใช้บริการของเราคุณยินยอมให้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึง นโยบายคุกกี้ ของเรา

บทนำ
TimeTec เป็นแบรนด์สำหรับระบบการจัดการแรงงานที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งใช้โดย บริษัท และพนักงานในการจัดการการเข้าร่วมงานของพนักงานการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอื่น ๆ ผ่านบริการ App and Web ของ TimeTec

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้มีผลกับ timeteccloud.com, timetecta.com, timetecleave.com, timetecpatrol.com, timetechire.com, timetecvms.com, timetecaccess.com, timetecprofile.com, แอพฯ ที่มีตราสินค้า TimeTec และไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TimeTec แอพฯ , การสื่อสารและบริการ ("บริการ") รวมถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์

ความยินยอม
หากคุณใช้บริการของเราคุณยินยอมที่จะเก็บรวบรวมใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึงนโยบายคุกกี้ของเราและเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างถึงในคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) และยอมรับข้อตกลงของผู้ใช้ เรามีทางเลือกให้คุณเลือกไม่ใช้หรือควบคุมวิธีที่เราใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณ

หากคุณใช้บริการของเราหลังจากอัปเดตคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้คุณยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

เราอาจแก้ไขแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากเราทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางบริการของเราหรือด้วยวิธีการอื่น ๆ (เช่นประกาศที่โพสต์ไว้ในหน้า Facebook ของเราพร้อมกับคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุง) เพื่อให้คุณมีโอกาสทบทวนการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ หากคุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้ การใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราเผยแพร่หรือส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้หมายความว่าคุณยอมรับคำแถลงความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว


ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้คุณจะเข้าใจ:
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
•ใครรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
•เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
•การเปิดเผยข้อมูล
•การรักษาความปลอดภัยข้อมูล
•การเก็บรักษาข้อมูล
•การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่ได้รับ
•สิทธิและพันธกรณีของคุณ
•การคุ้มครองผู้เยาว์
•วิธีการติดต่อเรา


เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับคุณ ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อแยกแยะระบุหรือติดต่อคุณได้ เพื่อความมุ่งประสงค์ของแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อทางศาสนา ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยโปรดทราบว่าคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่คุณเป็น บุคคลธรรมดา / บุคคล

ใครรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่รวบรวม

TimeTec ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในฐานะตัวควบคุมและตัวประมวลผลตามที่กำหนดใน GDPR

TimeTec จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล "ผู้สมัครรับข้อมูล" ซึ่งหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อรับบริการของเราและเข้าร่วมในข้อตกลงการให้บริการ นอกจากนี้ TimeTec ยังควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากเว็บไซต์และนอกเว็บไซต์ของเราผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณติดต่อเราทางโทรศัพท์อีเมลและบริการแชทตอบสนองต่อเอกสารทางการตลาดของเราส่งแบบฟอร์มทางกายภาพและอื่น ๆ

สำหรับข้อมูล "User " ที่จัดเก็บหรือประมวลผลในบัญชี TimeTec ของ Subscriber แต่ละรายสมาชิก / ลูกค้า (ศักยภาพ) จะเป็น Controller ตาม GDPR และ TimeTec จะเป็น Processor

ผู้ใช้บริการแต่ละรายสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของตนผ่านบริการต่างๆของ TimeTec ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจมีข้อมูลเช่นหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ หลังจากสมาชิกเปิดบริการแล้วผู้ใช้สามารถสร้างผู้ใช้ ( "ข้อมูลผู้ใช้ ") ที่มีระดับสิทธิพิเศษต่างกันรวมถึงสิทธิ์บางอย่างที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ในเวลาใดก็ตามสมาชิกและผู้ดูแลระบบเหล่านี้สามารถเพิ่มแก้ไขลบหรือแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ได้ เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเพื่อให้แน่ใจว่าการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทำได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

TimeTec จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากคำแนะนำของสมาชิก ผู้ใช้ใด ๆ ที่ต้องการเข้าถึงหรือผู้ที่ต้องการแก้ไขแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องควรนำการสืบค้นไปยัง TimeTec 's Subscriber ตัวควบคุมข้อมูล

ข้อมูลที่เรารวบรวม
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ TimeTec App, Web & Services และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยเราอาจรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง) สิ่งต่อไปนี้:


ข้อมูลการติดต่อเช่นชื่อ บริษัท ชื่อ บริษัท ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้เมื่อติดต่อกับเรา ดาวน์โหลดโปรแกรม TimeTec App เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลทางการตลาดที่เราส่งออกหรือเมื่อคุณติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลใด ๆ รวมถึงการสื่อสารทางโทรศัพท์อีเมล์บริการแชท และสื่อสังคมออนไลน์
เมื่อซื้อการสมัครสมาชิกเราจำเป็นต้องมีข้อมูลทางการเงินบางอย่างเช่นข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งเราจะไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากจะได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการของเรารวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงที่อยู่ IP, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ระบบปฏิบัติการ, ชนิดเบราเซอร์, จำนวนการเข้าชม, เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในเว็บไซต์ ) ข้อมูลที่รวบรวมจะใช้เพื่อให้ภาพรวมของวิธีที่ผู้คนเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของ TimeTec ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเช่นผู้ใช้โปรไฟล์
เราอาจดำเนินการนี้โดยใช้คุกกี้เว็บบีคอนหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เมื่อดำเนินการต่อเพื่อเข้าชมเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับตำแหน่งคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ของเราเราไม่สามารถรับรองได้ว่าประสบการณ์ของคุณจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวัง นอกจากนี้เรายังอาจวางคุกกี้จากบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการใช้งาน หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา
รายละเอียดเกี่ยวกับอีเมลและการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่คุณได้รับจากเรารวมถึงการสื่อสารที่ได้เปิดไว้หรือไม่และหากคุณคลิกลิงก์ใด ๆ ในการสื่อสารนั้น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้การสื่อสารของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เมื่อคุณลงทะเบียนสิ่งพิมพ์ของเราเช่นจดหมายข่าวแบบฟอร์มออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ (รวมถึงคำขอโทรกลับ) เข้าร่วมการสำรวจโพสต์ในบล็อกของเราดาวน์โหลดข้อมูลเช่นเอกสารขาวหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นหรือเข้าร่วมในพื้นที่เชิงโต้ตอบอื่น ๆ ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เมื่อคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราเช่นการเป็นผู้ให้บริการ / คู่ค้าทางธุรกิจของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุเมื่อคุณยื่นเรื่องร้องเรียนกับเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เมื่อคุณให้ข้อเสนอแนะแก่เราผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ
นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณโดยตรงเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามที่เราจัดการหรือเกี่ยวข้องกับคุณ (หน่วยงานอ้างอิงเครดิตหรือสถาบันการเงิน) และจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและ / หรือที่อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณหรือจากหมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ:
ในการยืนยันตัวตนของคุณ
เพื่อประเมินและประมวลผลแอปพลิเคชัน / คำขอของคุณสำหรับ TimeTec App เว็บไซต์และบริการ
ในการจัดการและจัดการ TimeTec App เว็บไซต์และบริการเราให้คุณรวมถึงการเรียกเก็บเงินเรียกเก็บเงินอำนวยความสะดวกในการชำระเงินและการเรียกเก็บหนี้
เพื่อประเมินและ / หรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครดิต
เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อฉล
ติดต่อกับคุณและให้ข้อมูลที่คุณต้องการ
ทำธุรกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับ TimeTec App เว็บไซต์และบริการที่จะนำเสนอและมอบให้กับคุณ
เพื่อสร้างและจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เราอาจมีกับคุณได้ดีขึ้น
ในการประมวลผลการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งให้เรา (ตัวอย่างเช่นการตอบคำถามและการรับเรื่องร้องเรียนและการตอบรับ)
แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะต่างๆของ TimeTec App เว็บไซต์และบริการ
เพื่อผลิตข้อมูลรายงานและสถิติที่จะไม่ระบุชื่อหรือรวบรวมไว้ในลักษณะที่ไม่ได้ระบุตัวคุณเป็นบุคคล
เพื่อตรวจสอบตอบสนองหรือปกป้องการอ้างสิทธิ์ที่ทำขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ TimeTec Cloud Sdn Bhd
ดำเนินการด้านการตลาดภายในและกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา ตัวอย่างเช่นเราอาจใช้เพื่อส่งข่าวสารและจดหมายข่าวข้อเสนอพิเศษและโปรโมชันหรือติดต่อกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่เราคิดว่าน่าสนใจ นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกการรับอีเมลจากตลาดโดยใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ในอีเมลที่เราส่งให้คุณ โปรดดูหัวข้อด้านล่างเกี่ยวกับ 'สิทธิของคุณ ' เพื่อคัดค้านการประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด
เพื่อรักษาบันทึกที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยการเรียกร้องหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ
เพื่อวัตถุประสงค์ภายในเช่นการตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการและการสื่อสารกับลูกค้าของ TimeTec
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายข้อบังคับหลักเกณฑ์และ / หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง


การเปิดเผยข้อมูล
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ TimeTec App เว็บไซต์และบริการและการจัดการและ / หรือการดำเนินงานในลักษณะเดียวกันเราอาจจำเป็นต้องใช้หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณต่อบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
เจ้าหน้าที่รัฐบาล
บริษัท และ / หรือองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้รับเหมาผู้ให้บริการ (รวมถึงผู้รับเหมาช่วง) และ / หรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
บริษัท และ / หรือองค์กรที่ช่วยเราในการประมวลผลและ / หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ และการให้บริการ TimeTec App, เว็บไซต์และบริการที่คุณขอหรือสมัครสมาชิก
ผู้ร่วมธุรกิจและบุคคลอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บุคคลอื่นที่คุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของคุณ
อยู่ภายใต้บังคับกับกฎหมายใด ๆ (รวมถึงหลักเกณฑ์แนวทางและ / หรือข้อผูกมัด) ที่เกี่ยวข้องกับ TimeTec App เว็บไซต์และบริการ
คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่ทำงานร่วมกับ TimeTec เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นหรือช่วยให้ TimeTec เป็นตลาดแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณสอบถามเกี่ยวกับ TimeTec โซลูชัน TimeTec อาจส่งอีเมลของคุณพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม (ผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุ) เพื่อติดตามผลการขาย ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้ร่วมกันโดย TimeTec เพื่อให้ TimeTec solution และบริการแก่คุณ จะไม่มีการแชร์กับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดของพวกเขา
โปรดทราบว่า TimeTec ใช้ตัวประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณในนามของ TimeTec โปรเซสเซอร์ที่เลือกมีการรับประกันที่เหมาะสมทั้งหมดเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยด้านเทคนิคและองค์กรเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
โฮสติ้งแอพพลิเคชันหรือบริการของเรา
โฮสติ้งของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา,
การเปิดใช้การชำระเงิน
การเปิดใช้งานฟังก์ชันการสนับสนุนผู้ใช้เช่นห้องแชทเว็บไซต์,
การเปิดใช้งาน Analytics การเข้าชมและการใช้งาน


การรักษาความปลอดภัยข้อมูล
เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่ส่งมาให้เราทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อเราได้รับแล้ว เรารักษาความลับทางการป้องกันด้านเทคนิคและทางกายภาพที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการทำลายโดยเจตนาหรือโดยไม่ได้ตั้งใจการสูญเสียโดยไม่ตั้งใจการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตการเปิดเผยหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตการนำไปใช้ในทางที่ผิดและรูปแบบอื่นที่ผิดกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครอง ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเช่นไฟร์วอลล์การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการควบคุมการเข้าถึงและการตรวจสอบสิทธิ์อื่น ๆ เราใช้เทคโนโลยี SSL ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะเพื่อให้เข้าถึงได้โดยผู้มีอำนาจพิเศษในการเข้าถึงระบบของเรา

อย่างไรก็ตามวิธีการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปลอดภัย 100% เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เราหรือจัดเก็บในบริการนี้และคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของคุณเอง นอกจากนี้เรายังไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าถึงเปิดเผยหรือเปลี่ยนแปลงหรือทำลายโดยการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันทางกายภาพทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการใด ๆ ของเรา หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกบุกรุกโปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในส่วน "วิธีการติดต่อเรา"

หากเราเรียนรู้เกี่ยวกับการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยเราจะแจ้งให้คุณทราบและเจ้าหน้าที่ทราบถึงการเกิดขึ้นของการละเมิดดังกล่าวตามกฎหมายที่บังคับใช้

การเก็บรักษาข้อมูล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลในนามของลูกค้าของเรานานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางกฎหมายของเรารักษาข้อมูลทางการเงินและอื่น ๆ ที่ถูกต้องแก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่ได้รับ
บริษัท ของเราตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียและเราใช้ IT และผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งตั้งอยู่ในหลายประเทศ แอ็พพลิเคชันหรือบริการของเราหรือบางส่วนอาจมีการจัดเก็บไว้ในสถานที่ของ Amazon Web Services ในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันเว็บไซต์ของเราอาจเป็นเจ้าภาพในประเทศมาเลเซียและเมื่อคุณส่งอีเมลถึงเราอีเมลนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์อีเมลของเราในประเทศมาเลเซีย ข้อมูลของคุณที่เก็บรวบรวมโดย TimeTec อาจถูกเก็บและประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ยุโรปหรือประเทศอื่นใดที่ TimeTec หรือ บริษัท ในเครือหรือผู้ให้บริการดูแลรักษาสถานที่

เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแสดงว่าคุณยอมรับการประมวลผลการถ่ายโอนหรือการจัดเก็บข้อมูลดังที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีข้อผูกพันตามสัญญาในการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากการให้บริการ TimeTec App เว็บไซต์และบริการที่เราทำขึ้นเพื่อให้บริการและเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอ .

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรปหมายความว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันหรือบริการอาจถูกโอนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไปยังพื้นที่อื่นนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป นอกจากนี้เรายังสามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแอพพลิเคชั่นการโฆษณาและบริการของเราแก่คุณ

เราทำตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกโอนไปนอกเขต EEA ให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการโฮสติ้งของเรามีมาตรการและการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายและข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละกรณีการโอนดังกล่าวทำขึ้นตามข้อกำหนดของระเบียบ (EU) 2016/679 (กฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปหรือ "GDPR") และอาจขึ้นอยู่กับการรับรองว่าเป็นไปตามกรอบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล EU-US และ กรอบความเป็นส่วนตัวของสวิส - สหรัฐฯหรือการใช้ข้อกำหนดมาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

การใช้เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือโดยการโต้ตอบกับเราในลักษณะที่อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้หมายความว่าคุณยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลของคุณนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปในกรณีที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลของคุณถูกโอนไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปคุณไม่ควรใช้เว็บไซต์แอพพลิเคชันหรือบริการของเรา


สิทธิและหน้าที่ของคุณ
สิทธิ์ในการเข้าถึงการแก้ไขการลบการพกพาข้อมูล
เราสามารถช่วยคุณในการเข้าถึงแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ถือโดยเราได้ ในกรณีที่คุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในความครอบครองของเราต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลของคุณคุณสามารถติดต่อเราได้โดยติดต่อทีมงาน TimeTec พร้อมรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง คุณควรพูดชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ / บัญชีของคุณและให้รายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกในคำขอดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับคำขอเข้าถึงข้อมูลแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วันนับจากที่ได้รับคำขอ เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณโดยการส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเว้นเสียแต่ว่าคำขอจะระบุวิธีการอื่นโดยชัดแจ้ง โปรดทราบว่าเราอาจต้องระงับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในบางกรณีตัวอย่างเช่นเมื่อเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณหรือข้อมูลที่ร้องขอได้มีลักษณะเป็นทางการในเชิงพาณิชย์หรือในกรณีที่เราได้รับคำขอซ้ำ ๆ สำหรับข้อมูลเดียวกัน . อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมคำขอของคุณได้

ข้อ จำกัด ในการประมวลผลวัตถุเพื่อการประมวลผลและการถอนการยินยอมเมื่อไรก็ตามคุณอาจขอให้มีข้อ จำกัด ในการประมวลผลหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานที่ถูกต้องเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ในช่วงเวลาที่คุณเก็บรวบรวมและในเวลาต่อมาคุณอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการยินยอมดังกล่าวภายใต้ข้อ จำกัด ตามกฎหมายหรือข้อสัญญา

หากคุณเชื่อว่าสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รับการละเมิดโปรดติดต่อเราพร้อมกับรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

ข้อกำหนดนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลของลูกค้า ในกรณีนี้การจัดการข้อมูลลูกค้าจะต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการร้องขอการเข้าถึงการแก้ไขหรือการลบควรกระทำโดยตรงกับลูกค้าที่รับผิดชอบในการอัพโหลดและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในบริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
ในกรณีที่ระบุ (เช่นในแบบฟอร์มการลงทะเบียน / ใบสมัคร) จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการยื่นขอ TimeTec App เว็บไซต์และบริการของคุณได้ หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าวเราอาจไม่สามารถดำเนินการกับแอปพลิเคชันของคุณหรือให้บริการ TimeTec App เว็บไซต์และบริการแก่คุณ

หน้าที่ของคุณ
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เราเกี่ยวกับตัวคุณและบุคคลอื่นที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราและเพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อเวลาที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยโดยติดต่อทีมงาน TimeTec ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง . ข้อผูกมัดนี้เป็นเงื่อนไขในการจัดหา TimeTec App เว็บไซต์และบริการให้กับคุณและ / หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตหรืออนุญาตจากคุณหรือองค์กร / บริษัท ของคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ ในกรณีที่คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเกี่ยวกับคู่สมรส (ตัวอย่างเช่นคู่สมรสหรือบุตรหลานของคุณหรือบุคคลที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบ (จากองค์กรหรือ บริษัท ) เพื่อติดต่อกับเราหากคุณได้รับและ เป็นผู้รับผิดชอบต่อบริการและ / หรือผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาจะใช้) คุณยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมหรือมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราและเพื่อให้เราใช้ตามนั้นและ (ii) แจ้งให้พวกเขาทราบ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ของเรา

การคุ้มครองผู้เยาว์
ตามกฎทั่วไปเด็ก ๆ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เราไม่เรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กและเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยเปิดเผยหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต


วิธีการติดต่อเรา
หากคุณมีคำขอและคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ TimeTec โปรดติดต่อเราได้ที่:

TimeTec Cloud Sdn. Bhd
เลขที่ 6, 8 และ 10, Jalan BK 3/2, Bandar Kinrara 47180 Puchong Selangor, Malaysia.
โทรศัพท์: +603 - 8070 9933 อีเมล: info@timeteccloud.com