Anti-Rasuah
Kami Komited Bekerjasama Menentang Rasuah dalam semua bentuk
TimeTec Group mengambil pendirian tegas untuk melarang sebarang jenis rasuah pegawai-pegawai kerajaan dan / atau menerima / memberikan apa-apa jenis rasuah atau komisen dalam urusan dengan kakitangan awam atau individu dalam sektor swasta. TimeTec Group percaya bahawa rasuah mempunyai kesan yang buruk kepada masyarakat, kerana ia menggalakkan ketidaksamaan dalam pertandingan, senyap perbuatan jenayah lagi merosakkan, penyelewengan amanah awam dan ia menghalang masyarakat dan individu daripada mencapai potensi penuh mereka. Rasuah telah dikenali sebagai salah satu halangan utama kepada pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Oleh itu, TimeTec Group sebagai sebuah syarikat dan jenama yang amat komited untuk anti-rasuah dan anti-rasuah di setiap peringkat urusan kami. TimeTec Group berikrar untuk sentiasa membuat keputusan perniagaan yang beretika dan mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan. TimeTec Group menggalakkan penggunaan pertimbangan yang baik, budi bicara, dan kesederhanaan apabila memberi atau menerima hadiah atau hiburan dalam tetapan perniagaan, dan apa yang diberi atau diterima mestilah mematuhi undang-undang.
CALL KAMI UNTUK TINDAKAN TERHADAP RASUAH
Lihat
Kami komited untuk mengurangkan risiko rasuah daripada perolehan, proses kontrak dan lain-lain dalam semua peringkat. Oleh itu, kami telah membuat keputusan untuk mendaftar untuk seruan tindakan untuk menyokong Usaha Bangsa-bangsa Bersatu untuk menghapuskan rasuah dan membina masyarakat yang mampan, inklusif dan telus.

Dengan komunikasi ini, yang ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif kami, Encik Teh Hon Seng kita mematuhi dan komited untuk bekerja terhadap rasuah dalam semua bentuk.

Panggilan untuk Surat Tindakan

Dasar pemberi Maklumat
TimeTec Group komited untuk taraf integriti yang tinggi, ketelusan dan tadbir urus yang baik dalam menjalankan operasinya. Sehubungan itu, Dasar Pemberi Maklumat telah ditubuhkan untuk menggalakkan dan memberi peluang kepada pemberi maklumat untuk meningkatkan kebimbangan mana-mana salah laku tanpa takut tindakan balas.

I. Jenis-jenis Kesalahan
pemberi maklumat boleh melaporkan aduan jika dia / dia mengetahui mengenai sebarang salah laku, termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:
• Kesalahan jenayah seperti rasuah, rasuah, penipuan;
• gambaran yang salah sengaja, kesilapan, peninggalan, secara langsung atau tidak langsung menjejaskan penyata kewangan; atau
• kelakuan tidak wajar atau tingkah laku yang tidak beretika; atau
• Percubaan untuk menyembunyikan apa-apa perkara di atas.

II. kerahsiaan
TimeTec Group akan merawat pendedahan yang dibuat di bawah Dasar Pemberi Maklumat dengan cara yang sulit dan sensitif. TimeTec Group hendaklah mengambil langkah yang sewajarnya untuk merahsiakan identiti pemberi maklumat itu selagi ia tidak menghalang atau menghalang mana-mana penyiasatan. Bagaimanapun, identiti pemberi maklumat boleh needto didedahkan di bawah peruntukan undang-undang.

Sekiranya pemberi maklumat mendedahkan / identiti beliau sendiri, TimeTec Group tidak lagi diwajibkan untuk mengekalkan kerahsiaan itu.

III. Bertindak Percaya
Untuk memastikan kredibiliti dan mengelakkan pendedahan yang berniat jahat, remeh dan / atau menyusahkan, pemberi maklumat itu dikehendaki untuk meletakkan / pengenalannya kepada mana-mana pendedahan yang dibuat dan hendaklah memastikan bahawa pendedahan ini adalah berdasarkan fakta dan bukti.

IV. Pendedahan Maklumat Channel
Apa-apa aduan atau pendedahan boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada CEO TimeTec Group di honseng@timeteccloud.com