پشت به کار با ایمن
with  BoTEMP Series
BoTEMP-X & BoTEMP-Y
Automated Body Temperature Reader
(Standalone or Integrate with FingerTec Reader)
 
No Contact
Fully Automated
Fast reading
Accuracy
Long-range
Alert
Temperature Display
Easy integration
Easy installation
سخت افزار
بروشور
BoTEMP-X
بروشور
BoTEMP-Y
راهنمای کاربری
فیلم های
پرسش و پاسخ
TimeTec BoTEMP Reader Introduction
SYSTEM DIAGRAM

Compatible with FingerTec models

R3
R2
Q2i
H2i
Face ID 2
Face ID X
Face ID 4d
Face ID 3
Face ID 5
Kadex
m-Kadex
سایر محصولات غیر حضوری
اطلاعات بیشتر
فلزیاب با ردیابی تب
برای مناطق عمومی مانند مهاجرت ، فرودگاه ها و دفاتر دولتی توصیه می شود
اطلاعات بیشتر
تشخیص دمای بدن
\ nIPCamera + بدن سیاه
برای فرودگاه ها ، هتل ها ، دفاتر دولتی و انواع محیط های امنیتی توصیه می شود
راه حل های دیگر با اقدامات پیشگیرانه Covid-19
دسترسی به صورت
با سنجش دمای بدن و تأیید با ماسک
سیستم حضور و غیاب زمان
با سابقه فیلمبرداری سلامت و ردیابی مخاطب
سیستم مدیریت بازدید کنندگان
با سابقه غربالگری سلامت
بازگشت به کار با خیال راحت خط تولید ppt: