НАЗАД ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
with  BoTEMP Series
BoTEMP-X & BoTEMP-Y
Automated Body Temperature Reader
(Standalone or Integrate with FingerTec Reader)
 
No Contact
Fully Automated
Fast reading
Accuracy
Long-range
Alert
Temperature Display
Easy integration
Easy installation
железария
брошура
BoTEMP-X
брошура
BoTEMP-Y
Ръководство за употреба
Видео
ЧЗВ
TimeTec BoTEMP Reader Introduction
SYSTEM DIAGRAM

Compatible with FingerTec models

R3
R2
Q2i
H2i
Face ID 2
Face ID X
Face ID 4d
Face ID 3
Face ID 5
Kadex
m-Kadex
Други продукти без достъп до лица
Повече информация
Метални детектори с откриване на треска
Препоръчва се за обществена зона като имиграция, летища и правителствени служби
Повече информация
Детекция на телесната температура
\ nIPКамера + Черно тяло
Препоръчва се за летища, хотели, правителствени офиси и всички видове среди за сигурност
Други решения с превантивни мерки Covid-19
Достъп за лице
с измерване и проверка на температурата на тялото с маска
Система за присъствие на време
със здравен скрининг запис и проследяване на контакти
Система за управление на посетители
със здравен скрининг запис
Безопасна продуктова линия ppt:
Уебсайтове на екосистемата в облака на TimeTec
© 2021 TimeTec Computing Sdn. Bhd. Всички права запазени.