โปรแกรมการให้การสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้ค้าปลีก TimeTec
 
  แบบฟอร์มใบสมัคร     แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม
ข่าวดีสำหรับผู้ค้าปลีก TimeTec! หากคุณต้องการที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ TimeTec เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณเรายินดีต้อนรับคุณเพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรม TimeTec ประกันจากคอมพิวเตอร์ TimeTec เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีการจัดนิทรรศการท้องถิ่นสัมมนาเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมการขายและอื่น ๆ โปรแกรมนี้จะเปิดให้ผู้ค้าปลีก TimeTec ทั่วโลก ลองมาทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา TimeTec เมฆทั่วประเทศและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ใบสมัครจะต้องส่งมาถึงเรา 2 เดือนก่อนที่เหตุการณ์โดยการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์
2. ผลที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจะถูกส่งถึงคุณภายใน 7 วันทำการนับจากวันส่งของคุณ
3. ได้รับการอนุมัติและปริมาณของการให้การสนับสนุนจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ TimeTec คอมพิวเตอร์
4. สปอนเซอร์จะถูก จำกัด ถึง 50% จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเหตุการณ์ของคุณ
5. TimeTec คอมพิวเตอร์มีสิทธิที่จะกำหนดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ TimeTec ที่แสดงในระหว่างการแข่งขันเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์
6. หากสปอนเซอร์ที่ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือเครดิตการสมัครสมาชิก TimeTec (ดีเท่าเงินสด) ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์ออนไลน์ภายใน 14 วันหลังจากเหตุการณ์
7. ล้มเหลวในการส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด TimeTec คอมพิวเตอร์มีสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสปอนเซอร์
8. จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติให้การสนับสนุนจะถูกถ่ายโอนไปยัง บริษัท ของผู้สมัครบัญชีรับอนุญาตภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับแบบรายงานการจัดกิจกรรม
9. ถ้าเป็นสปอนเซอร์ในรูปแบบของการสมัครสมาชิกเครดิต TimeTec ผู้สมัครสามารถใช้ประโยชน์ได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ สินเชื่อที่ไม่ได้ใช้หลังจากวันหมดอายุไม่สามารถนำไปใช้หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
10. ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนสื่อการตลาดเช่นโบรชัวร์, หนังสือเล่มเล็ก, ของที่ระลึกและอื่น ๆ จะถูกจัดส่งให้แก่ผู้สมัครและค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าของวัสดุที่จะต้องตกเป็นภาระของผู้สมัคร
11. การตัดสินใจทั้งหมดเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถยื่นอุทธรณ์
เว็บไซต์ระบบนิเวศ TimeTec Cloud City
© 2020 TimeTec Cloud Sdn. Bhd. All rights reserved.