Đăng ký với tư cách là người bán lại
Chương trình đại lý toàn cầu
Khám phá những lợi ích!
Reseller Câu Hỏi Thường Gặp
Hướng dẫn người bán lại
Băt đâu nao!

1  Chọn Chương trình bạn thích và điền vào tất cả thông tin bên dưới và nhấp vào Gửi. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn.
2  Chọn một hoặc cả hai loại sản phẩm bạn muốn bán
SUITE A
Quản ly lực lượng lao động
TimeTec TA
Thời gian và hệ thống quản lý chấm công
TimeTec Leave
Hệ thống quản lý nhân viên nghỉ hưu
TimeTec Patrol
Hệ thống quản lý Tour Guard
TimeTec Hire
Hệ thống Tuyển dụng nhân tài
Truy cập TimeTec
Hệ thống kiểm soát truy cập thông minh
SUITE B
Cộng đồng & An ninh thông minh
Truy cập TimeTec
Hệ thống kiểm soát truy cập thông minh
i-Neighbour
Hệ thống cộng đồng dân cư thông minh
TimeTec VMS
Hệ thống quản lý khách
 
i-TimeTec
Smart Office & Home Security
EpiCamera
Hệ thống giám sát điện toán đám mây
3  Hãy cho chúng tôi biết thêm về bạn
THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty *  
Địa chỉ nhà *  
Tiểu bang *    
Mã bưu *    
Quốc gia *    
Điện thoại *    
trang web của công ty *  
Loại hình kinh doanh *    
Công nghiệp *    
Vui lòng nêu rõ số năm kinh doanh của bạn: *
THÔNG TIN LIÊN LẠC
E-mail *  
Mật khẩu *  
Xác nhận mật khẩu *  
Điện thoại di động *  
Họ *  
tên họ *  
sự chỉ định *  
* Phần bắt buộc
Bạn có phải là đại lý bán lẻ FingerTec hiện tại không? *
 
    
 
Bạn có đội ngũ kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng của bạn? *
 
    
 
Tôi xác nhận rằng tôi có quyền thiết lập tài khoản này cho công ty của mình*
 

 
 Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với Thỏa thuận người bán lại của TimeTec, Chính sách bảo mật (Suite A / Suite B ) và đồng ý nhận thông tin từ TimeTec.
 Bằng cách đăng ký các giải pháp TimeTec, tôi đồng ý với Thỏa thuận người bán lại.

Tôi muốn nhận được cập nhật và thông tin về tin tức, sự kiện và quảng cáo của TimeTec.