درخواست به عنوان نماینده فروش

  I'M INTERESTED
نمایدگی فروش جهانی
کاوش مزایا!
نماینده ی فروش سوالات متداول
راهنمای نمایندگی
We Offer Two Segments
SMART OFFICE
زمان و سیستم مدیریت حضور و غیاب
سیستم مدیریت کارکنان را ترک کنید
سیستم مدیریت بازدید کنندگان
سیستم مدیریت تور گارد
سیستم استخدام استعداد
سیستم کنترل دسترسی هوشمند
سیستم مدیریت پارکینگ
1 x Face ID 5 Demokit
1 x TimeTec BLE-2
1 x TimeTec Beacons
10 units of NFC Tag
Worth USD1,250
Price:USD999
Store Credit
5 x TimeTec T-Shirt
10 x TimeTec Non-Woven Bag
10 x TimeTec Ball Pen
*Illustration only. The actual items might differ in design.
SMART COMMUNITY
جامعه مسکونی هوشمند
سیستم مدیریت بازدید کنندگان
امنیت خانه هوشمند
سیستم حسابداری مسکونی
Guard House Tablet Panel
Autogate BLE-2 Demo Kit
Worth USD1,150
Price:USD925
Store Credit
2 x TimeTec T-Shirt
5 x TimeTec Non-Woven Bag
5 x TimeTec Ball Pen
*Illustration only. The actual items might differ in design.
Reseller Program Application
Please select program
Please select categories
اطلاعات شرکت
نام شرکت *  
نشانی *  
دولت *    
کد پستی *    
کشور *    
تلفن *    
وب سایت شرکت *  
نوع کسب و کار *    
صنعت *    
لطفا تعداد سالهای کسب و کار خود را اعلام کنید: *
اطلاعات تماس
پست الکترونیک *  
کلمه عبور *  
تکرار رمز عبور *  
تلفن همراه *  
نام *  
نام خانوادگی *  
تعیین *  
آیا شما یک نمایندگی فروش موجود در FingerTec هستید؟ *
 
    
 
من تأیید میکنم که من مجوز نصب این حساب برای شرکتم دارم*
 

 
By submitting this form you agree to TimeTec's Reseller Agreement, Privacy Policy (Smart Office / Smart Community) and grant consent to receive information from TimeTec.
 با ثبت نام در راه حل های TimeTec، من با توافق نمایندگی موافقت میکنم .

من می خواهم به روز رسانی و اطلاعات در مورد اخبار TimeTec، حوادث و تبلیغات را دریافت کنم.
 
* فیلدهای مورد نیاز