Нашите Apps
Постигане на по-добро сътрудничество и комуникация с Apps в Solution Cloud
Участие във времето и график на работната сила
Система за управление на отпуските на служителите
Система за наблюдение на патрулната гвардия
 
Жилищна и интелигентна система за управление на общността
TimeTec VMS
Visitor Management
Access TimeTec
Паркиране с TimeTec
Smart IoT Devices
Управление на управлението на достъпа
Свържете се с търговците около Вашия квартал
Облак на наблюдение и съхранение
Уебсайтове на екосистемата в облака на TimeTec
© 2021 TimeTec Computing Sdn. Bhd. Всички права запазени.