TimeTec - Cloud Solutions for Smart City
Условия за ползване

TimeTec предоставя информация и материали в този сайт за интернет потребителите единствено за тях, за да получите информация за TimeTec и нейните продукти и технологии и тази информация може да се използва само за тези цели. При спазване на правилата и условията, посочени в настоящите Общи условия, TimeTec ви предоставя неизключителен, непрехвърляем, ограничено право на достъп, използване и показване на този сайт и материалите на този сайт. Ако отпечатвате или да направите копие от материалите на този сайт, трябва да запазите всички авторски права и други бележки за собственост, които се съдържат в оригиналните материали за всяко такова копие. Вие не можете да променяте материалите на този сайт по никакъв начин.

Вие се съгласявате да използвате уеб сайта на TimeTec само за законни цели и по начин, който не нарушава правата и не ограничават или възпрепятстват нечия друга употреба на интернет страницата на TIMETEC.

Всеки страни, свързани с TimeTec трябва да се чете и да отговаря на следните директиви и всички приложими закони. Вие

• Не може да означава, че TimeTec е вие или вашите продукти одобряване;
• Не може погрешно отношенията си с TimeTec;
• Не може да дава невярна информация за TimeTec продукти или технологии;
• Не може да използва логото на TimeTec или други TimeTec търговски марки без разрешение от TimeTec.

TIMETEC съдържанието на уеб сайт, включително информация, имена, снимки, картинки, лога и икони, свързани или отнасящи се до TimeTec системи, нейните продукти и услуги (или на трети лица, продукти и услуги), се предоставя "както е" и на принципа "ако са налични ", без никакви постъпки или каквато и да е гаранция, включително и мълчаливи гаранции за задоволително качество, годност за определена цел, липса на нарушение, съвместимост, сигурност и точност. Съдържанието на TIMETEC уеб сайта на е обект на промяна без предизвестие и без присъствието на определено съдържание не е гарантирано.

В никакъв случай ще TIMETEC е отговорен за някои от следните загуби или щети (независимо дали са предвидени такива загуби, предвидими, известни, или по друг начин): (а) загуба на данни; (б) загуба на приходи или очаквани печалби; (в) загуба на бизнеса; (г) загуба на възможност; (е) загуба на репутация или нараняване репутация; (е) загуби, претърпени от трети страни; или (ж) непреки, последващи, специални или примерни вреди, произтичащи от използването на сайта на TIMETEC и информацията, съдържаща тях независимо от формата на действие.

Уеб сайтът на TIMETEC може да се свърже с други уеб сайтове на трети страни. TIMETEC няма контрол върху уеб сайтове на трети лица и не претендира или представителство по отношение на тях.


Онлайн Отказ

Онлайн Съдържание Отказ
Цялото съдържание, включени в онлайн политики и подобни ресурси на този сайт въплъщава скорошен преглед и становище TimeTec е около въпросите на датата на която са публикувани. Като пазарни ситуации постоянно променящите, които изискват TimeTec да реагират по съответния начин за подобряване на отношенията ни с нашите клиенти и дистрибутори, документите не трябва да се заключи, като правно обвързващи гаранции. Вместо това, те трябва да се разглежда като адаптивни документи, които изискват случайни изменения. На една и съща бележка, TimeTec също не е в състояние да гарантира, че цялата информация в тези документи няма да съдържа неточности или винаги актуализирани след публикуването си. Всички тези документи са произведени само за информационни цели. Като такива, TimeTec не гарантира, изрични, подразбиращи се или законово, като публикува тези документи или за информация, съдържаща се във всички тези документи.

Промени, допълнения или заличавания
TimeTec може от време на време да промени някой от неговите политики онлайн или подобни документи на този сайт, добавяне или премахване на всякакви правила такива документи, или да премахнете или да прекрати тези документи напълно, по всяко време. При внасянето на такива промени, ако има такива, ще публикува ревизираните документи към този сайт и ще преразгледа датата на публикуване на тях съответно, но ние не сме длъжни да предоставят всякаква друга информация за вас. Препоръчително е, че сте проверили всички онлайн политики и други подобни документи, имащи отношение към вас ситуация от време на време да се актуализира за състоянието им.

На функция за паник бутон
Тази функция в приложението TimeTec Patrol е предназначена да функционира като паник бутон за легитимни извънредни ситуации, за да информира спешните контакти за ситуацията на бедствие. Тя не трябва да се използва за шеги, вицове или фалшиви аларми. TIMETEC НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ НЕ ПОЛУЧАВАНИ ОТ КОНСТАТАЦИИТЕ ЗА АВАРИЙНИ СРЕДСТВА. TIMETEC И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, ИЗВЪНРЕДНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБА НА ПРИХОДИ ИЛИ ЗАГУБЕНИ ПРОИЗВОДСТВА, КОИТО МОГАТ ДА ОТГОВАРЯТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА , ДОСТЪП ДО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ ФУНКЦИОМ НА САЙТА / ПАНИКА.

Последна актуализация: 7/12/2017