ปพลิเคชันของเรา
บรรลุความร่วมมือมากขึ้นและการสื่อสารกับปพลิเคชันในโซลูชันคลาวด์
การเข้าร่วมงานและการจัดตารางเวลาของพนักงาน
ระบบการบริหารงานของพนักงาน
ระบบตรวจตรายามรักษาความปลอดภัย
   
การจัดการชุมชนแบบอยู่อาศัยและสมาร์ท
เชื่อมต่อกับพ่อค้ารอบละแวกบ้านของคุณ
การเฝ้าระวังและที่เก็บข้อมูลแบบ Cloud
TimeTec Access
การควบคุมการเข้าถึง
Smart IoT Devices
เว็บไซต์ระบบนิเวศ TimeTec Cloud City
© 2020 TimeTec Cloud Sdn. Bhd. All rights reserved.