นวัตกรรมของเรา
ปล่อยความคิดสร้างสรรค์กับความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด
นิเวศวิทยาอินเทอร์เน็ต
เอื้อมมือออกไปกว่า 150 ประเทศ
เมฆนิเวศวิทยา
ประสบความสำเร็จในการทำงานอัตโนมัติแบบองค์รวม
CloudTrack
เครื่องประวัติสุขภาพ
FCC, FingerTec เมฆศูนย์
ความสามารถใน Power Up IOT ในขั้ว Biometric
BYOD สำหรับ Clockings
GPS, NFC และ Beacon เป็นวิธี Clocking ใหม่
I-เพื่อนบ้าน
QR Code ได้สำหรับการบริหารจัดการของผู้เข้าชม
TimeTec Patrol
ลาดตระเวนมือถือสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น
IoT สำหรับชุมชนอัจฉริยะ
เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยง่ายดาย
ปุ่มตื่นตระหนก
ช่วยชีวิตและทรัพย์สินที่ปลอดภัย
i-Environ
Environmental caring service by drone technology
เว็บไซต์ของเรา
© 2018 TimeTec Cloud Sdn. Bhd. All rights reserved.