نوآوری های ما
رها کردن خلاقیت با امکانات نامحدود
اکولوژی اینترنت
رسیدن به بیش از 150 کشور
ابر اکولوژی
دستیابی به اتوماسیون کلی نگر
CloudTrack
بهداشت سوابق ماشین آلات،
FCC، FingerTec در ابر مرکز
قابلیت قدرت بالا اینترنت اشیا در پایانه های بیومتریک
BYOD برای Clockings
GPS، NFC و Beacon به عنوان روش جدید مشکلات ناسازگار بودن
من همسایه
کد QR برای مدیریت بازدید کنندگان
TimeTec گشت
گشت سیار برای امنیت بهتر
اینترنت اشیا برای جامعه هوشمند
ایمن زحمت متصل
دکمه وحشت
صرفه جویی در عمر و ملک امن
i-Environ
Environmental caring service by drone technology