GDPR Compliance | TimeTec
GDPR COMPLIANCE
In de loop der jaren heeft TimeTec onze inzet voor gegevensprivacy en -bescherming aangetoond door te voldoen aan de industriestandaarden ISO 27001. Niet alleen dat, TimeTec heeft verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie van onze klanten veilig en beschermd is, zoals uitgelegd op de pagina Gegevensbeveiliging.

In mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), zal een nieuwe wet op gegevensbescherming voor Europese landen eindelijk van kracht worden. Wij zijn van mening dat de AVG een belangrijke stap is om ons te helpen om naar hogere normen voor de bedrijfsvoering toe te werken om de gegevens van klanten te beschermen, en daarom zijn wij vastbesloten om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen.
Wat is GDPR?
GDPR is een nieuwe wet op gegevensbescherming voor Europese landen die de bescherming van persoonsgegevens versterken. Het is een verreikende wetgeving, aangezien deze van toepassing is op alle bedrijven die persoonsgegevens van EU-ingezetenen verwerken en de reikwijdte ervan omvat ook bijna alle gegevens met betrekking tot een persoon, zoals uw IP-adressen, websitecookies en meer. Hiermee heeft de EU echt een grote stap vooruit gezet om de gegevensbescherming te verbeteren door de rechten op persoonsgegevens van bedrijven terug in uw handen te verplaatsen.
Onze toewijding
Voor TimeTec zullen deze nieuwe bepalingen nu bepalend zijn voor de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens die wij in onze zorg hebben verzamelen, opslaan en verwerken. Bovendien hebben we, om aan de vereisten van de GDPR te voldoen, ook een hele reeks wijzigingen aangebracht aan onze website, ons beleid, onze systemen en onze processen.
Veranderingen binnen TimeTec
Privacybeleid
We hebben ons privacybeleid gereorganiseerd en verduidelijkt (met ingang van 1 mei 2018), omdat we transparant willen zijn over hoe we uw gegevens gebruiken, welke bedieningselementen u hebt over uw informatie en welke maatregelen we nemen om het veilig te houden. Voor alle bezoekers en klanten raden we u aan op de link te klikken en dit volledig te lezen.


Meer...
Cookiesbeleid
We introduceren ook een afzonderlijk cookiebeleid (van kracht op 1 mei 2018), voorheen een onderdeel van het privacybeleid. Met dit beleid willen we alle bezoekers voldoende informatie verschaffen en toestemming krijgen voor de cookies die we op onze website gebruiken. Als u zich wilt afmelden, kunt u teruggaan naar dit beleid voor meer informatie. We zullen ook een waarschuwingsbanner voor cookies plaatsen op de website van TimeTec, met een link naar dit beleid.


Meer...
Addendum voor gegevensverwerking
We bieden dit Addendum voor gegevensverwerking aan voor al onze EU-abonnees, als een uitbreiding van de 'Terms of Service'-overeenkomst. Dit zal de voorwaarden en details verduidelijken van hoe wij uw gegevens verwerken, verwerken, veiligheidsmaatregelen, controles en meer. Als u een abonnee in de EU bent en u onze eerdere e-mailcommunicatie aan u hebt gemist, lees dan dit Addendum voor gegevensverwerking, onderteken en stuur ons de kopie per e-mail op info@timeteccloud.com zoals vereist door de nieuwe GDPR-verordening .


Meer...
FAQ
Voor wie is GDPR van toepassing?
GDPR is van toepassing op elke organisatie die persoonsgegevens van EU-burgers verwerkt, ongeacht of deze fysiek aanwezig zijn in de EU, of zelfs of zij EU-klanten heeft. Bedrijven zijn ook verplicht om deze verplichtingen door te geven aan al hun leveranciers en leveranciers die ook persoonlijke gegevens van EU-burgers waar ook ter wereld kunnen verwerken.

Wanneer treedt de GDPR in werking?
GDPR wordt op 25 mei 2018 van kracht in de Europese landen. Het is een verordening, wat betekent dat het onmiddellijk in alle EU-lidstaten op die datum een ​​wet zal worden.

Wat moet ik als TimeTec-abonnee doen?
Als u een TimeTec-abonnee bent en uw werknemers zich momenteel in Europa of een organisatie in Europa bevinden, lees dan ons Addendum voor gegevensverwerking, onderteken en stuur ons de kopie per e-mail op info@timeteccloud.com . Als u een niet-EU-organisatie bent, lees dan hierboven het herziene privacybeleid en het cookiebeleid.
>